"Dostawa środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych", TP/12/2021

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - swz
Załączniki
ID i pełnomocnictwo

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi

Informacja-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -zad.1-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -zad.3-pdf.
Unieważnienie -zad.2-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -zad.1-pdf.