"Dostawy paliw w okresie 3 lat". TP/245/2021

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - swz
Załączniki
Pełnomocnictwo

Pytania i odpowiedzi
Informacja o kwocie-pdf.
Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU !!! Dla zadania nr 22 -Dostawy paliw dla punktu ratowniczego w Pacanowie, ul. dr. A. Gałązki 11-pdf.