"Dostawy materiałów opatrunkowych w okresie 3 lat". TP/271/2021

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - swz
Załączniki
Pełnomocnictwo
Pytania i odpowiedzi-pdf.
Modyfikacja

Informacja o kwocie-pdf.
Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.