"Dostawa środków ochrony indywidualnej", TP/58/2021

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - swz
Załączniki
ID i pełnomocnictwo

Pytania i odpowiedzi
Odłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SWZ

Informacja-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.