"Dostawa pulsoksymetrów z kapnometrem szt. 22", TP/71/2021

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - swz
Załączniki
Pełnomocnictwo

Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Pytania i odpowiedzi

Informacja-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.