"Dostawa ambulansu drogowego typu C w iloœci 1 szt.TP/206/2018"

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki 1,2,3,4,5,6,7/.pdf
Załączniki 1,2,3,4,6,7/.doc

Pytania i odpowiedzi -1-pdf.
Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.