"Dostawa ambulansów drogowych typu C szt.2", TP/195/2020

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki.pdf
Załączniki.doc
Identyfikator, instrukcja, klucz, pełnomocnictwo
Do pobrania -pytania i odpowiedzi, specyfikacja i załącznik nr 1 po modyfikacji
Załączniki do pobrania
Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.