"Dostawa ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do przewozu osób ze znaczną otyłością tzw. karetki bariatrycznej ", TP/200/2020

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki.pdf
Załączniki.doc
Identyfikator, instrukcja, klucz, pełnomocnictwo

UWAGA
Opisany w .pdf i wersji edytowalnej .doc załącznik "specyfikacja_SIWZ_ambu_c_2020_2 faktycznie jest załącznikiem nr 4 do SIWZ - "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz parametrów wymaganych"
Do pobrania -pytania i odpowiedzi
Załączniki do pobrania
Zawiadomienie-pdf.