BADANIE  SATYSFAKCJI  / wersja pilotażowa /

           Szanowni Państwo- dążąc do zapewnienia wysokiej jakości świadczeń oferowanych przez Nasz Zakład, pragniemy poznać Państwa opinię na temat jakości aktualnie świadczonych usług.

Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do wprowadzenia zmian mających        na celu eliminację ewentualnych niedociągnięć. Wypełnienie ankiety polega              na skreśleniu odpowiedzi, którą Państwo uważacie za zgodną z własnymi odczuciami.

Prosimy o dokonanie oceny w skali: 2-5 tj.:

 2 - negatywny, 3 - pozytywnie, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze 

i przesłanie wypełnionej ankiety  na adres:

ŚCRMiTS

ul. Św. Leonarda 10

25-311 Kielce  

Dziękuję za okazaną pomoc

  DYREKTOR  

Marta Solnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Pobierz                                                                Wersja elektroniczna