Kazimierza Wlk - "Wypadek Masowy" - Ćwiczenia 30.04.2009