Z punktu widzenia "Pulsu Biznesu" gazela to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W razie zagrożenia z ich strony, po prostu ucieka do przodu.

Gazela Biznesu 2007 jest zatem firmą, która:

- rozpoczęła działalność przed rokiem 2004 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś;

- w latach 2004-06 ani razu nie odnotowała straty;

- w roku 2004 osiągnęła wartość sprzedaży nie mniejszą niż 3 mln zł i nie większą niż 200 mln zł;

- w latach 2004-06 z roku na rok odnotowywała przyrost sprzedaży;

- przynajmniej od roku 2004 publikuje swoje wyniki finansowe w Monitorze Polskim B lub udostępniła informacje na ich temat firmie Coface Poland lub redakcji "Pulsu Biznesu".

O miejscu firmy na liście rankingowej decydyje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.

Gazela Biznesu ma jeszcze jedną cechę. Tą cechą jest nieskazitelna reputacja, uczciwość, wobec kontrahentów, pracowników, a także... skarbu państwa.

Dziennik Puls Biznesu   potwierdza przynależność

Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego 

i Transportu Sanitarnego w Kielcach 

do elitarnego klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm.