W dniu 30 marca 2010 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, w ramach umowy, jaka została podpisana w czerwcu 2009 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach a Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

Był do drugi, co do wielkości, projekt realizowany na terenie Polski. W ciągu ostatniego roku zakupionych zostało ogółem 14 nowoczesnych ambulansów ratunkowych wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt i aparaturę medyczną ratującą życie. Nowe ambulanse zastąpiły wysłużone karetki w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Kielcach, Pińczowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach i Włoszczowie.

Wartość przedsięwzięcia przekroczyła 5.470.914,68 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 4.282.412,00 zł. Projekt był współfinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, który przeznaczył na ten cel kwotę 513.652,42 zł.