Dyrektor Naczelny - Marta SolnicaZ-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Ryszard BedlaZ-ca dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy - Przemysław Poznański