"Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz terminali mobilnych": TP/210/2019

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki 1,1,2,2,3,4,5.pdf
Załączniki 1,1,2,2,3,4.doc

Pytania i odpowiedzi -pdf.
Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.
Informacja z unieważnienia postępowania-pdf.