DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego w Kielcach

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego, w zespołach wyjazdowych transportu sanitarnego oraz ambulatoriach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie-pdf.