"Dostawy leków w okresie 3 lat: TP/160/2018"

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz.pdf
Załączniki 1.2.3.4.5.6.pdf
Załączniki 1.2.3.4.5.6.doc

Pytania i odpowiedzi-pdf.
Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.