Dostawy materiałów opatrunkowych w okresie trzech lat: TP/153/2018

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki /.pdf
Załączniki /.doc

Pytania i odpowiedzi -1
Pytania i odpowiedzi -2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.-pdf.