POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ W REALIZACJI PROGRAMU  

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach informuje, że w ramach realizacji programu pn. „Modernizacja taboru i wyposażenia ambulansów ratunkowych ŚCRMiTS w Kielcach”, współfinansowanego przez Unię Europejską   z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, zakupionych zostało                 6 nowoczesnych ambulansów ratunkowych zabudowanych na bazie samochodu marki Mercedes Sprinter. Trzy auta zostały wprowadzone do eksploatacji jeszcze w sierpniu 2005 roku, zaś kolejne trzy w lutym 2007 roku.

Każdy kupowany ambulans ratunkowy wyposażony był w nosze wielofunkcyjne oraz respirator transportowy i defibrylator 12-to kanałowy pozwalający na przekazywanie zapisu elektrokardiogramu pacjenta        z zawałem mięśnia sercowego z miejsca zdarzenia (z domu, ulicy, podczas transportu) do specjalistycznego oddziału kardiologicznego przy wykorzystaniu telefonii komórkowej. Dzięki temu pacjent może być bezpośrednio przewieziony do specjalistycznego oddziału kardiologicznego z pominięciem oddziału internistycznego w lokalnym szpitalu powiatowym, co do minimum skraca czas pomiędzy wystąpieniem zawału a wdrożeniem wysoko skutecznego leczenia inwazyjnego.

Pozostały sprzęt i aparatura medyczna oraz leki, w które muszą być wyposażone karateki ratunkowe, zostały zakupione ze środków własnych ŚCRMiTS.

W ramach realizowanego programu dla potrzeb jednego działającego    w województwie świętokrzyskim zespołu neonatologicznego zakupiony został nowoczesny inkubator transportowy wraz ze specjalistycznym respiratorem i defibrylatorem dostosowanymi do potrzeb najmniejszych pacjentów. Inkubator mocowany jest na lawecie o specjalistycznej konstrukcji eliminującej w całości wstrząsy, na jakie w trakcie przewożenia narażony jest noworodek. Dzięki temu rozwiązaniu noworodek transportowany jest w komfortowych warunkach.

Całkowity koszt programu wyniósł 2.171.110,37 zł, z czego ze środków Unii Europejskiej pochodziło 1.337.894,86 zł. Reszta wydatków została pokryta przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego            i Transportu Sanitarnego.