Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuję, że w dniu 26 sierpnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Wnioski w ramach naboru przyjmowane będą w dniach od 01 września 2020 r. do 15 października 2020 r. Jednym z warunków przyznania stypendium, jest zobowiązanie się przez studenta do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://bip.sejmik.kielce.pl