Dane kontaktowe inspektora danych w zakładzie:
tel.: +48 41 361 73 45
e-mail: iod@scrmits.pl"Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych."

"Klauzula informacyjna dla osób odbywających staż/praktykę zawodową/wolontariat."