"Dostawy opon samochodowych w okresie 3 lat", numer sprawy: TP/230/2018

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki 1,2,3,4,5/.pdf
Załączniki 1,2,3,4,5/.doc
Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.