PRZYWRACAMY ODDECH I KRĄŻENIE1. SPRAWDZAMY, CZY POSZKODOWANY ODDYCHA - CZY UNOSI SIĘ KLATKA PIERSIOWA, CZY SŁYSZYMY I CZUJEMY ODDECH NA POLICZKU2. WYSUWAMY POSZKODOWANEMU ŻUCHWĘ DO PRZODU, ABY UDROŻNIĆ DROGI ODDECHOWE I ZAPOBIEC ZAKRZTUSZENIU.3. ZAPLECIONE DŁONIE UKŁADAMY NA MOSTKU I UCISKAMY RYTMICZNIE
30 RAZY SAMĄ PODSTAWĄ DŁONI (UCISKAMY MOSTEK OPIERAJĄC SIĘ NA WYPROSTOWANYCH RĘKACH), MOSTEK UGINA SIĘ 5 CENTYMETRÓW W GŁĄB KLATKI PIERSIOWEJ.4. ZACISKAMY POSZKODOWANEMU NOZDRZA, WDMUCHUJEMY POWIETRZE POWOLI, ABY UNOSIŁA SIĘ KLATKA PIERSIOWA. WYKONUJEMY
2 WDMUCHNIĘCIA POWIETRZA (2 ODDECHY NA SEKUNDĘ).5. SPRAWDZAMY, CZY POSZKODOWANY ODDYCHA6. POWTARZAMY NA PRZEMIAN UCISKI I ODDECHY, AŻ POSZKODOWANY ODZYSKA PRZYTOMNOŚĆ ALBO PRZYJEDZIE POGOTOWIE.