"Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w celu zawarcia umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego dla rejonu operacyjnego nr 26/03(powiat staszowski) nr postępowania TP/32/2019

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.


Załączniki -doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.