"Dostawy sprzętu jednorazowego użytku": TP/248/2019

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki 1,2,3,4,5,6,7.pdf
Załączniki 1,2,3,4,5,7.doc

Pytania i odpowiedzi -pdf.
Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.