Szkoła Ratownictwa


Szkała Ratownictwa działająca przy Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Kielcach proponuje udział w kursach pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Szkoła powstała w 1992 roku z powodu niskiego poziomu wiedzy i przygotowania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród naszego społeczeństwa.Wobec stale rosnącej liczby wypadków i nagłych stanów zagrażających życiu uważamy, że umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przed przybyciem lekarza jest tak samo ważna jak profesjonalna pomoc lekarska. Wyspecjalizowana kadra lekarzy i instruktorów oraz bardzo dobrej jakości sprzęt szkoleniowy gwarantują wysoki poziom prowadzonych zajęć. W ciągu ostatnich lat przeprowadziliśmy szereg kursów, m.in. dla pracowników policji, agencji ochrony, pracowników administracji , kierowców wielu kieleckich firm, młodzieży szkół średnich oraz lekarzy i pielęgniarek.
 
Podstawowe cele szkoleń "Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia".
- Uświadomienie konieczności udzielania pierwszej pomocy.
- Przełamanie "strachu" przed udzielaniem pierwszej pomocy.
- Nauka postępowania w nagłych wypadkach.


Zakres szkoleń

- Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia.
- Schematy postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych i dzieci.
- Nauka sztucznego oddychania i masażu serca u dorosłych i dzieci.
- Schematy postępowania w przypadku:
        zasłabnięć
        duszności
        utonięć
        ataków padaczki
        oparzeń i odmrożeń
        urazów kończyn
        zatruć
        krwotoków żylnych i tętniczych
- Postępowanie na miejscu wypadku.