"Dostawy tlenu medycznego w okresie 3 lat, w butlach Zamawiającego, oraz świadczenie usług legalizacji i napraw butli dla ŚCRMiTS w Kielcach."

Ogłoszenie-pdf.

Specyfikacja SIWZ