"Dostawa ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do zabudowy na ambulans neonantologiczny wraz z zabudową na ambulans neonantologiczny i wyposażeniem". Numer referencyjny: TP/110/2023

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - swz
Załączniki

Pytania i odpowiedzi-pdf.
MODYFIKACJA

Unieważnienie
Modyfikacja unieważnienia postępowania