"Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową na ambulans neonatologiczny i wyposażeniem.", Numer postępowania TP/155/2024

DO POBRANIA -zip.

Ogłoszenie
Specyfikacja - swz
Pełnomocnictwo
Załączniki
Pytania i odpowiedzi
MODYFIKACJA
Informacja z otwarcia ofert-docx.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty