"Dostawy materiałów biurowych w okresie 1 roku", TP/165/2022

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - swz
Pełnomocnictwo
Załączniki

Informacja o kwocie-pdf.
Informacja z otwarcia ofert-pdf.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty