"Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem oraz dwóch respiratorów transportowych", TP/210/2022

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - swz
Pełnomocnictwo
Załączniki
Pytania i odpowiedzi I-pdf.
Pytania i odpowiedzi II-pdf.
Informacja o kwocie-pdf.
Informacja z otwarcia ofert-pdf.

Unieważnienie zadania nr 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty