"Dostawa trzech ambulansów ratunkowych typu C z wyposażeniem" Numer referencyjny: TP/225/2023

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - swz
Załączniki
Unieważnienie postępowania