"Dostawy leków w okresie 1 roku", Numer postępowania TP/245/2024

DO POBRANIA -zip.

Ogłoszenie
Specyfikacja - swz
Lista oddziałów
Pełnomocnictwo
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert-docx.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty