"Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w okresie 1 roku", Numer postępowania TP/255/2024

DO POBRANIA -zip.

Ogłoszenie
Specyfikacja - swz
Umowa
Pełnomocnictwo
Załączniki

Odrzucenie oferty-pdf.