"Dostawa ambulansów drogowych typu A2 szt.2", TP/314/2020

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki
Identyfikator, instrukcja, klucz, pełnomocnictwo

Pytania i odpowiedzi 1-pdf.
Pytania i odpowiedzi 2-pdf.

Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.