"Dostawa ambulansów drogowych typu C szt.5", TP/382/2020

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki
Identyfikator, instrukcja, klucz, pełnomocnictwo

Pytania i odpowiedzi-pdf.
UNIEWAŻNIENIE-pdf.