"Dostawy artykułów jednorazowych w okresie 1 roku", TP/404/2021

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - swz
Załączniki
Pełnomocnictwo

Pytania i odpowiedzi

Informacja o kwocie-pdf.
Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.