"Dostawy tlenu medycznego w okresie 3 lat, w butlach Zamawiającego, oraz świadczenie usług legalizacji i naprawy butli dla ŚCRMiTS w Kielcach.", TP/448/2020

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki
Informacja-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.