"Dostawy tlenu medycznego oraz świadczenie usług legalizacji i naprawy butli w okresie 2 lat", Numer postępowania TP/5/2024

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - swz
Pełnomocnictwo
Załączniki
Pytania i odpowiedzi
MODYFIKACJA
Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty