"Dostawa zestawu transportowego do ambulansu neonatologicznego z wyposażeniem.", Numer postępowania TP/72/2024

DO POBRANIA -zip.

Ogłoszenie, Specyfikacja - swz, Umowa
Pełnomocnictwo
Załączniki
MODYFIKACJA
Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty