"Dostawa urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w ilości 4 szt.", numer sprawy: TP/263/2018 .

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Zał±czniki 1,1,2,2,3,4,5/.pdf
Zał±czniki 1,1,2,2,3,4/.doc
Pytania i odpowiedzi-pdf.
Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.