"Dostawa urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w ilości 1 szt.", TP/228/2019

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki.pdf
Załączniki.doc

Pytania i odpowiedzi -pdf.
Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.