Tytuł projektu:
"Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim"

Tytuł projektu: 
"Wzmocnienie infrastruktury technicznej do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem "COVID-19" poprzez wymianę 5 ambulansów sanitarnych typu C z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych"