Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Finansów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Urząd Zamówień Publicznych

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Senat Rzeczpospolitej Polskiej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Infrastruktury

Najwyższa Izba Kontroli

Główny Urząd Statystyczny

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego