"Dostawa ambulansów drogowych typu C szt. 5", TP/1/2021

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - swz
Załączniki
Instrukcja i pełnomocnictwo

Pytania i odpowiedzi

Sprostowanie
Specyfikacja swz - modyfikacja

Pytania i odpowiedzi

Informacja-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.