"Dostawa ambulansów drogowych typu C szt. 5", TP/82/2019

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - SIWZ
Załączniki do SIWZ
Identyfikator, instrukcja i klucz publiczny.

Pytania i odpowiedzi 4.06.2019-pdf.
Pytania i odpowiedzi 5.06.2019-pdf.
Pytania i odpowiedzi 10.06.2019-pdf.

Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.