"Dostawa ambulansów drogowych typu C szt.8"

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - SIWZ
Załączniki do SIWZ -pdf
Załączniki do SIWZ -doc
Identyfikator, instrukcja, klucz publiczny, pełnomocnictwo.

Pytania i odpowiedzi-pdf.