"Dostawa ambulansów drogowych typu A2 szt.2", TP/144/2020

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki.pdf
Załączniki.doc
Identyfikator, instrukcja, klucz, pełnomocnictwo

Pytania i odpowiedzi-pdf.
Unieważnienie przetargu-pdf.