"Dostawy materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz papieru termicznego w okresie 2 lat", TP/131/2020

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki.pdf
Załączniki.doc
Pytania i odpowiedzi-pdf.
Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zadanie 1 -Dostawa materiałów biurowych -pdf.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zadanie 2 -Dostawa tonerów i tuszy do drukarek-pdf.