Oświadczenie w sprawie artykułu w Medexpressie zamieszczonego w dniu 03 kwietnia 2019 roku.

Stanowisko Delegatów NSZZ "Solidarność"