"Dostawa środków ochrony indywidualnej", TP/381/2020

Ogłoszenie-pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -zip.

Specyfikacja - siwz
Załączniki
Identyfikator, instrukcja, klucz, pełnomocnictwo

Pytania i odpowiedzi-pdf.

Informacja z otwarcia ofert-pdf.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pdf.